top of page
vinjevegen2424

Publisert første gang 11.04.2022 - Endret siste gang 25.04.23

Busetjing i den raude låven ligg fram i tid, men dog nærare...

Den raude låven står framleis kald og ubebodd,  men etter Statsforvaltarens vedtak i klagesakene om kloakktilknytning og rammeløyve i september 2022, er det von om ljos og varme i gamalt hus. 

Offentlege dokument 

"Alle vedtak kan påklagast" er sant og er ein del av dei demokratiske rettane våre. Det har gitt for ei uhorveleg mengd med papir gjennom, pr no 7 år, for å få etablert ein ny bolig på Grungebru. Klaga som sist vart oversendt Statsforvaltaren juni 2022, etter at klagar ikkje fekk medhald i PMU i Vinje kommune er offentleg. Det er eit dokument på 258 sider m. vedlegg, men ein god gjennomgang av saka og kan, for spesielt interesserte,i dag og imorgon..., 
lesast her:
 Klage oversendt Statsforvaltar (pdf -26 mb!)

Statsforvaltarens vedtak/svar på klagene kom 14. og 15. september 2022, og seier at klagar ikkje får medhald, og at klagene ikkje kan påklagast. Dette er offentlege dokument, og kan lastast ned som pdf her:

bottom of page