vinjevegen2424

Busetjing i Vinjevegen 2428
ligg framleis fram i tid

Men adressa har allereie ei historie.
Historia kan lesast i
ein pdf, men det krevst passord for å få tilgang til å lese.
Oscar rår over passordet, og gir det til kven han vil.

oscar@grungebru.com

Publisert 11.04.2022