top of page
vinjevegen2424

Publisert første gang 11.04.2022 - Endret 16.09.22

Busetjing i Vinjevegen 2428
ligg framleis fram i tid, men dog nærare...

Vinjevegen 2428 står kald og ubebodd, men har allereie ei soge, som etter Statsforvaltarens vedtak i klagesakene om kloakktilknytning og rammeløyve, som kom i september 2022, gir von om ein ende på soga. 

Offentlege dokument 

"Alle vedtak kan påklagast" er sant og er ein del av dei demokratiske rettane vår. Det har gitt denne saka ei uhorveleg mengd med papir gjennom, pr no, 5 år. Klaga som vart oversendt Statsforvaltaren juni 2022, etter at klagar ikkje fekk medhald i PMU i Vinje kommune er offentleg. Det er eit dokument på 258 sider m. vedlegg, men ein god gjennomgang av saka og kan lesast her: Klage oversendt Statsforvaltar (pdf -26 mb!)

 

Statsforvaltarens vedtak på klagene kom 14. og 15. september 2022, og seier at klagar ikkje får medhald, og at klagene ikkje kan påklagast. Dette er offentlege dokument, og kan lastast ned som pdf her:

bottom of page