Kunst er ein viktig del av dagleglivet på Grungebru

‚Äč

Det er først og fremst Tone som er kunstnaren på Grungebru i dag. Ho arbeider i ulike format og med ulike materialar. Glimta over er trykk og preg, biletvev i tekstil, og til høgre, vev med innslag av papir. Tone tok master i tradisjonskunst ved Høgskulen i Agder, avd Rauland i 2009. Bileta frå masterutstillinga som er attgjevne under her, syner mellom anna korleis avisveven er utvikla til meterlange revler som del av og ramme kring resten av masterutstillinga på Skinnarlandsmuseet sommaren 2009 .
Tema for masteroppgåva var spegelåklea, deira formspråk og meiningsinnhald. 

Pdf av Tones masteroppgåve:

Spegelåkle - formspråk - meiningsinnhald

Dette skreiv Tone i forordet til masteroppgåva:

"Det var bøneteppe i muslimsk tradisjon, som vekte interessa mi for åkle som har blitt bruka rituelt og seremonielt i kristen kontekst.
Ei jamføring kunne vori aktuell og
spennande å gjera, men denne oppgåva er avgrensa til å handle  om spegelåkle, form-språk og meiningsinnhald. [...] ... innhald og meining er tilført åkleet frå fleire store fagområde som folkekunst, handverk, religion og kulturhistorie, er oppgåva vid.
"

Grungebru, Vinjevegen 2424, 3893 Vinjesvingen, Telemark
Kopiering av materiale frå grungebru.no er ikkje tillatt utan avtale.