top of page

Nils Johan og Giovanni lagar 100%
italiensk
ekstra virgin olivenoljar på garden sin i Solopaca under merket ULIVETI.
Det meste av oljen sel dei i Noreg via butikkar, og til restaurantar og hotell.
Mange privatpersonar
abonnerer på olje
Abonentane får oljen sendt direkte heim til seg 2 gonger i året.
Nils Johan og Giovanni har planar om å bygge seg bolig idet gamle uthuset på Grungebru. 

Her kan du sjå video og lese om Uliveti 

ulivetilogo.webp
bottom of page