201031_klarforvinter.jpg

Grungebru er ein huskrull i Vinje kommune.

Husa ligg på sørsida av elva, som renn ut av Grungevatn nedover mot Lonine og Vinjevatn. 
 

Det har vore hus og folk og aktivitet her i uminnelege tider, men tidsramma for det som er omtalt på denne sida, strekk seg tilbake til slutten av 1890-åra. 

I dag, i 2018, er det hus med folk, som driv med kunst, rådgjeving, sal av olivenolje dyrka på eigne lundar sør i Italia. 

Kikk innom!

Lær om huset, brua, kunsten og olivenoljen

Biletet er teke frå "nyebrua"  på noverande E134 31.10.20