Grungebru er ein huskrull i Vinje kommune.

Husa ligg på sørsida av elva, som renn ut av Grungevatn nedover mot Lonine og Vinjevatn. 
 

Det har vore hus og folk og aktivitet her i uminnelege tider, men tidsramma for det som er omtalt på denne sida, strekk seg tilbake til slutten av 1890-åra. 

I dag, i 2018, er det hus med folk, som driv med kunst, rådgjeving, sal av olivenolje dyrka på eigne lundar sør i Italia. 

Kikk innom!

Lær om huset, brua, kunsten og olivenoljen

Biletet er teke frå "nyebrua"  på noverande E134 31.10.20

Grungebru, Vinjevegen 2424, 3893 Vinjesvingen, Telemark
Kopiering av materiale frå grungebru.no er ikkje tillatt utan avtale.